گزارش تفکیکی آثار دریافتی

گزارش تفکیکی آثار رسیده به دبیرخانه اولین همایش سراسری فرهنگی هنری معتکف

مجموع آثار دریافتی: ۱۶۲۷ اثر

آثار به تفکیک رشته:

  • شعر:               ۱۱۸۳ اثر
  • داستان:           ۱۴۰  اثر
  • قطعه ادبی:     ۲۰۸  اثر
  • خاطره:            ۹۶   اثر

 

آثار به تفکیک سن:

  • نوجوان و جوان:     ۷۵۱ اثر
  • بزرگسالن:             ۸۷۶ اثر

 

دیدگاه ها