دسته: داوران جشنواره

جناب آقای دکترمحمدعلی مجاهدی

جناب آقای دکترمحمدعلی مجاهدی

جناب آقای دکترمحمدعلی مجاهدی محمد علی مجاهدی متخلص به (پروانه) در سال هجری شمسی۱۳۲۲ در قم به دنیا آمد، پدر ایشان مرحوم آیت الله میرزا محمد مجاهدی تبریزی است. وی...