دسته: گزارش آماری

آثار دریافتی به تفکیک استان

  ردیف استان تعداد آثار دریافتی ۱ خراسان رضوی ۱۱۹ ۲ قم ۳۲۰ ۳ تهران ۱۸۰ ۴ آذربایجان غربی ۶۶ ۵ آذربایجان شرقی ۵۹ ۶ اردبیل ۳۸ ۷ خراسان جنوبی...

گزارش تفکیکی آثار دریافتی

گزارش تفکیکی آثار دریافتی

گزارش تفکیکی آثار رسیده به دبیرخانه اولین همایش سراسری فرهنگی هنری معتکف مجموع آثار دریافتی: ۱۶۲۷ اثر آثار به تفکیک رشته:

  • شعر:          ...